مزاحم تلفنی

یادش بخیر بچه که بودیم..اون موقع که تازه تلفن خریده بودیم.. چپ و راست خونمون زنگ میزدن فوت میکردن...خداروشکر مزاحم تلفنی های الان دیگه اینجوری نیستن... امروز صبح یه دختره بهم زنگ زد و گفت شما؟؟؟ میگم شما زنگ زدین! میگه شما بام کاری داشتید که 4 صبح زنگیدین؟؟؟؟؟ میگم 4 صبح من خواااااااااااااااب خوووااااااااااااب بودم میگه شماره شما رو گوششیمه...میگم احتمالا اشتباه شده..هیچی دیگه خدافظی کرد... 5 دقیقه بعد زنگ زد میگه میتونم اسمتونو بپرسم؟؟؟؟ منم دیدم از این دختر شیطوناست گفتم یکم مخشو کار بگیرم که دفعه بعد از این کارا نکنه... گفتم بله میتونی بپرسی...میگه خوب بگو میگم بپرس میگه اسم شما چیه گفتم میلاد میگه چی کاره هستی گفتم بیکار میگه بیکــــــــار میگم بیکار بیکار بیکار... میگه منتظر بودی میگم آره خوشحال شدم زنگیدی...بیچاره با ذوق پرسید چقدر خوشحال شدی؟؟؟؟ یکم فکر کردم و گفتم راستش اصلا خوشحال نشدم.... هیچی دیگه به کلاسش بر خورد قطع کرد...

مردم بیکارن....آخه این چه کاریه

/ 0 نظر / 2 بازدید