مطلب قابل عرضی نیست

صرفا جهت حضور و عرض احترام خدمت دوستان

هرچی جلوتر میریم فشار کاری بیشتر و سختتر میشه

گرمای هوا هم که قربانش

دلم یه مسافرت غیر کاری میخواد

البته باوجود همه ای خستگی و دلتنگی ها راضی راضی هستم

خدا رو شکر

/ 0 نظر / 4 بازدید