هفت سنگ

مجموعه هفت سنگ که از شبکه 3 پخش میشه به نظرم عالیه....

خیلی خوب کارگردانی و ساخته شده...

امشب صابر حرف قشنگی زد، حرف دلتو بگو اگه نشد حداقل اینه که تا آخر عمر حسرت داشتنشو نمیخوری...

یاد روزهای گذشته افتاده...

شب خوش

/ 0 نظر / 7 بازدید