خودت باش

مادرم به من میگفت،
اگر یک سرباز شوی ژنرال خواهی شد،
اگر یک راهب شوی، روزی پاپ خواهی شد،
در عوض من یک نقاش و در نهایت پیکاسو شدم.
"پابلو پیکاسو"

------------------------------------------


/ 0 نظر / 2 بازدید