آلمانی+جوک

فردا آلمانی امتحان دارم....

البته شفاهی.....چهارشنبه کتبی!

-----------

پ.ن: گفتم امتحان یاد یه جوک افتادم.

از نفر اول کنکور پرسیدن:جناب چطور شد که اول شدی؟

گفت: سخته ولی ممکنه.

از نفر آخر پرسیدن گفت:

ممکنه ولی سخته.خنده

پ.ن2: از اون جوک های بی نمک بامزه بودقهقهه

/ 0 نظر / 2 بازدید