قلب مهربون

پدرش بهش گفت این 1000تا چسب زخم رو بفروش تا برات کفش بخرم
بچه نشست با خودش فکر کرد. یعنی باید آرزو کنم 1000 نفر یه جایشون زخم بشه تا من کفش بخرم؟ ولش کن، همین خوبــــــــــــــه....

/ 0 نظر / 2 بازدید