بعد از مصاحبه

سلام و درود خدمت همه شما عزیزان

بدون حاشیه میرم سر اصل مطلب:)

مصاحبه خیلی خوبی بود.....

+ Hi what is your name?

- Hi, My name is Ali.

+ Good, Mmm...What is your major?

- I studied Electrical Engineering.

+ Engineering!....Why do you apply for teaching?

- I like it.

+ Good, Where did you learn English????

- Aha, honestly I am educated from ILI.

+ Ok, What is your teaching method?

- I follow ILI's method.

+ Good, but they have their own method and it is suitable for their books. What will you do here?

- You mean Interchange series?????

+ Yes.

- Mmmmm. Of course it has guid and I will follow it.

+ Good, What will you do at first????? I mean what is your first priority when you come to the class?

- My first priority is greeting after that I teach dialog and whatever is related to the conversation.I will do it because at the start of the class neither students nor teacher is tired so I can lead them to speak English.

+ How?

- How what?

+ How can you lead them?

- By asking some questions which is related to the subject. It is easy.

+ Ok, What is the difference between past perfect and past perfect continuous???

- No difference, they are the same at meaning.

+ Ok. what will you do if you come to the class and see students are fighting???

- I will knock the door. If they don't pay my attention, I will call the principal.

+ Ok Mr. Kalantari. Please go to page 160 and read the book.

بعد از خوندن کتاب که چندان تعریفی نداشت مصاحبه تمام شد. البته شخص مصاحبه کننده بهم گفت که الان از اون دوربین روی سقف - که  روبه روی من نصب شده بود- چند نفر دارن آبزرو (بازرسی و مشاهده) میکنن که بعد از مشورط نتیجه رو خدمتتون عرض میکنیم.

قبول دارم که گند زدم ولی به عنوان اولین تجربه، خوب بود.

به عنوان اولین مصاحبه، دیالگمون و حفظ کردم.... هیچ وقت یادم نمیره

تا اونجایی که اطلاع دارم تفاوت خاصی بین حال کامل و حال کامل استمرای وجود نداره... دوستان اگه شما میدونین لطفا منو درجریان بذارین.

وقتی از ازم پرسید چرا اومدی واسه تدریس، جوابی نداشتم.... ولی واقعا چرا؟؟؟؟؟؟

چرا یکی مثل من که ذاتا فنی ه باید بره تدریس کنه؟؟؟؟؟ اگرم قبول بشم به نظرتون جای یکی که تو دانشگاه زبان خونده - یا داره میخونه- رو نگرفتم؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 2 بازدید