رمضان

سلام 

منت خدای را عزّ و جلّ که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت  هر نفسی که فرو می‌رود ممدّ حیات است و چون برمی‌آید مفرّح ذات  پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب

از دست و زبان که برآید                         کز عهدة شکرش به درآید

رمضان ماه میهمانی خدا ماه نزول قرآن و ماه رحمت رو به تمام شدن است...ولی این به این معنی نیست که باران رحمت الهی تمام شده است!!!! خدایا...باران رحمتت همیشه در حال باریدن است...عقلی ده تا کاسه های روزی خویش را درست در دست گیریم....

بارالهی... موجودی ضعیف هستم...همچو پر کاهی در مقابل طوفان...پروردگارا مرا در پناه خویش قرار ده...پروردگارا تو را به حق این روز...تو را به خداییت...تو را به بزرگیت..خانواده ما را در پناه خویش نگاه دار و افتخار بندگیت را از ما نگیر...بار خدایا حیوان درونم را اهلی کن...اهل خودت...

آمین یا رب العالمین 

------------------------

پی نوشت: عید سعید فطر بر شما مسلمانان مبارک

/ 0 نظر / 2 بازدید