مرد

مرد بــایـد
حــرفـش...
قــولــش...
فــکــرش...
نـگـاهـش...
... قـلـبـش...
و ...
آنــقــدر مــردانــه باشد...
کـه بـتـوان تا بـیـنهـایــت دنـیــا...
بـه او اعـتــمــاد کــرد ...

/ 0 نظر / 2 بازدید