شانس

سلام

به شانس چقدر اعتقاد دارین؟؟؟؟؟؟؟

فردا موسسه زبان رشد وابسته به وزارت دفااااااااااااااااااااااااااع آزمون جذب مدرس داره....

فک میکنین شانس قبولیم چقدره؟؟؟؟؟؟؟

البته من به شانس اعتقاد ندارم....

/ 0 نظر / 2 بازدید