خدا می رسونه!!!!!!!

سلام

وقتی میگن خدا میرسونه، یعنی واقعا میرسونه...

شاید باورتون نشه ولی شکر خدا جای چک هامون دونه به دونه داره پر میشه...

خیلی خیلی خوشحالم...

.......................................................

متاسفانه مشغله کاری اجازه نمیده که اول به خودم بعدش به خونوادم برسم...خداروشکر امشب تونستم به مسجدمون سری بزنم..یعنی تو مراسم شرکت کنم.... معلوم نیست سال دیگه باشم یا...

امشب پامنبری یه چیزی شنفتم که بدجور فکرم و مشغول کرد....

یکی از ویژگی های سعادتمندی داشتن همسری خوبه....

همسر خوب میتونه هم دنیا و هم آخرت و برات مهیا کنه اما

خوب؟!

التماس دعا

/ 0 نظر / 2 بازدید