شاید هنوز متوجه نشدی

خواستم بهت یاد بدم که همیشه اونی که فکر میکنی اتفاق نمیفته!

شاید هنوز متوجه نشدی زمانی دنیات تغییر میکنه که تو تغییر کنی!

شاید..........فراموش کردی که بین داشتن و نداشتن فقط یه انتخابه!

پس واسه همه چی آماده باش.

+خطاب به خودم بود.