دریا باش که اگر سنگی به سوی تو پرتاب شد سنگ غرق شود نه اینکه تو را متلاطم سازد...

برگرفته از وبلاگ راز شاد بودن