سلام

دوشنبه هفته دیگه فاینال دارم

اصلا حوصله ندارم........

امروز چند جا رفتم واسه تدریس درخواست دادم، باید صبر کنم واسه مصاحبه...البته تدریس زبان رو نمیخوام به عنوان شغل اصلی انتخاب کنم....

اگه خدا بخوادفرشتهبزودی... بزودی... بزودی به سمت آرزوم پیش میرمفرشته