دوستان متاسفانه به دلایلی نااامعلوم وبلاگم حذف شد. به مدیریت هم ایمیل فرستادم ولی جواب نگرفتم. یه جورایی دلم سوخت. چون واقعا دفترچه خاطرات بود.

ولی زندگی همینه دیگه.....