سلام

اوایل تابستون امسال به یکی از دانشگاه های شهرمون درخواست تدریس داده بودم...تدریس دروس آزمایشگاهی

در کمال تعجب بعد از بررسی رزومه کاریم یه کلاس بهم دادن

خوشحالم از اینکه یه درس آزمایشگاهی گرفتم...از اون آزمایشگاه ها که دوس دارم...

امروزم اولین جلسه برگذار شد...