خداروشکر عمل با موفقیت انجام شد

دکتر گفتن که تا الان 50 درصد کار انجام شده....مراقبت از بیمار خیلی خیلی مهمه..اصلا نباید سرما بخورن... در این حد