سلاااااااام

آقا عروسی تو عروسی شد در حد تیم ملی....

امروز صبح وقتی به محل کارم میرفتم دیدم ابراهیم -یکی از رفیقام که از دوره هنرستان تا الان باهم هستیم- زنگ زد و گفت که با دخترداییش عقد کرده...

یعنی خدایش از خوشحالی داشتم بال در میاوردم....ابی پسر خیلی خیلی خوب و زحمت کشیه...تو یه شرکت آسانسور سازی کار میکنه...

ایشالله مبارکش باشههوراهوراهورا